Reklama, výměna, vrácení zboží

JAK POSTUPOVAT PŘI VÝMĚNĚ NEBO VRÁCENÍ ZBOŽÍ?

Postup při výměně / vrácení zboží do 30 dnů:

 1. Nepoužité zboží vložte do původní krabice spolu s kopií faktury a nálepkami (pokud byly součástí balení).
  2. Krabici vhodně zabalte, aby při přepravě nedošlo k jejímu poškození či poškození jejího obsahu. K tomuto účelu nejlépe poslouží obalová fólie, papír, igelitová taška či větší krabice.
  3. Zabalené zboží odešlete do našeho skladu na adrese: Vítkovická 3083/1, Ostrava nebo přineste osobně. V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato! (Doporučujeme proto zboží zaslat doporučeně a pojistit na cenu zboží).
  4. Pokud požadujete výměnu zboží, vytvořte si prosím novou objednávku s platbou na bankovní účet (čímž si produkt zarezervujete) a do poznámky uveďte, že je to náhrada a číslo Vaší původní objednávky.
 • Po přijetí provedeme kontrolu zboží a budeme Vás informovat e-mailem o očekávaném termínu vyřízení.
 • O odeslání nové objednávky budete také informováni e-mailem.
 • V případě, že si budete přát vrátit peníze, uveďte prosím číslo Vašeho bankovního účtu.

 

 

Jaké jsou podmínky, aby bylo možné zboží vyměnit nebo vrátit?

 1. Zboží je nutné vrátit do 30ti dnů od jeho převzetí.
 2. Zboží musí být nenošené a schopné dalšího prodeje.
 3. Zboží musí být zabaleno do původního obalu, který nesmí být znehodnocen. (Například přelepením lepící páskou, pro účel dopravy)
 4. Zboží nesmí být z Vaší strany jakkoli poškozeno nebo znehodnoceno.

Ve vlastním zájmu doporučujeme balík pojistit ve výši ceny zboží. (Tuto službu Vám nabídnou na poště při odesílání balíku) Pokud bude balík ztracen nebo znehodnocen při přepravě, budete moci balík s podacím lístkem vyreklamovat a získat tak své peníze zpět.

 

 

Jak postupovat při reklamaci zboží?

Ze všeho nejdříve je nutné si přečíst reklamační řád, ve kterém jsou uvedená veškerá práva a povinnosti jak prodávajícího, tak kupujícího.

Reklamační řád

 1. Reklamaci je nezbytně nutné uplatnit bez zbytečného odkladu ihned, jakmile se vada objevila. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může způsobit prohloubení vady a následné znehodnocení zboží, které může být důvodem zamítnutí reklamace.
 2. Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem převzetí zboží.
 3. Záruční dobu nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílností v intenzitě jeho užívání vydržet.
 4. V případě, že kupující po převzetí zboží zjistí, že zboží není ve shodě s objednaným zbožím nebo pokud zboží vykazuje vadu, musí neprodleně o této skutečnosti informovat prodejce e-mailem nebo telefonicky, a to nejdéle do 5 dnů od převzetí zboží.
 5. Vyskytne-li se u zakoupeného zboží závada, má zákazník právo tuto vadu reklamovat.
 6. Vadou se rozumí změna vlastností zboží, jež je zapříčiněna použitím nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržením výrobní technologie nebo nevhodného konstrukčního řešení.
 7. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.
 8. Reklamace se považuje za řádně uplatněnou, jestliže je reklamováno zboží kompletní a reklamaci nebrání obecné zásady hygieny. Zákazník je povinen předložit reklamované zboží vyčištěné, zbavené všech nečistot a hygienicky nezávadné. Společnost FESH FESH group v.o.s. provozující e-shop oneteam.store je oprávněna odmítnout převzít k reklamačnímu vyřízení zboží, které nebude splňovat výše uvedené zásady obecné hygieny (Vyhláška 91/1984 Sb., o opatření proti přenosným nemocem).
 9. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění. Pověřený pracovník může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.
 10. Zákazník uplatňuje reklamaci zasláním zboží spolu s vyplněným reklamačním listem a kopií dokladu o nákupu zboží (faktury) na adresu: FESH FESH group v.o.s., Vítkovická 3083/1, Ostrava

Postup při reklamaci zboží:

 1. Reklamované zboží očistěte (viz bod č. 8 v reklamačním řádu).
  2. Očištěné reklamované zboží zabalte tak, aby při přepravě nedošlo k jeho dalšímu poškození. Pro tento případ je nejvhodnější krabice (nemusí to však být krabice původní). K produktu přiložte kopii faktury a vyplněný reklamační list, který si můžete stáhnout xxxx.
  3) Reklamované zboží odešlete Českou poštou na adresu: FESH FESH Group v.o.s., Vítkovická 3083/1, Ostrava (doporučujeme zásilku pojistit ve výši ceny produktu) nebo přineste osobně.

V žádném případě neposílejte zboží na dobírku! V tomto případě nebude převzato!

Jakmile nám reklamované zboží dorazí, budete o tom informován/a prostřednictvím e-mailu a také začíná běžet lhůta 30 dnů pro vyřízení reklamace (případně po dohodě lhůta delší). O všech zásadních aspektech reklamace, jakými je např. zaslání distributorovi na posouzení či vyřízení reklamace, budete opět informován/a prostřednictvím e-mailu či telefonicky.